Verschillende actoren op de informatiemarkt zijn behoedzaam bezig de mogelijkheden te exploreren van nieuwe publicatie- en distributievormen. Daarbij wordt geëxperimenteerd met andere businessmodellen, zonder te veel af te wijken van welbekende patronen uit het gedrukte informatiecircuit. Digitale informatie wordt nu ter beschikking gesteld op basis van licentieovereenkomsten, die wat betreft hun voorwaarden zeer uiteenlopend zijn. Deze licentieproblematiek heeft grote gevolgen voor bibliotheken, eindgebruikers en de informatiemarkt. Gert Goris geeft een overzicht van de meest ingrijpende aspecten van de licenties voor wetenschappelijke tijdschriften.