De digitale informatiemaatschappij heeft de functie van de bibliotheek tot onderwerp van discussie gemaakt en daarmee de functies in de bibliotheek. Een van de functies die in wetenschappelijke bibliotheken het meest onder druk staat, is die van de vakreferent. Vanuit tendensen die in de informatiemarkt en in instellingen voor onderzoek en onderwijs kunnen worden gesignaleerd, schetst Gert Goris een toekomstige rol van de bibliotheek en een uitdaging voor de vakreferent.