Inleiding: Dit boek gaat over remedies in het privaatrecht. We hanteren een ruime definitie van ‘remedies’: alle juridische middelen ten behoeve van de handhaving van rechten, de naleving van plichten en de sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht.1 De bekendste materieelrechtelijke remedies zijn natuurlijk vorderingsrechten om iets te doen of te geven dan wel iets na te laten, zo nodig versterkt door een procesrechtelijke remedie zoals de dwangsom. Nu eens dienen deze remedies ter vervanging van die prestatie of tot vergoeding van de geleden schade, en dan weer zijn het vooral dwangmiddelen om de debiteur alsnog tot de prestatie te dwingen; in bepaalde gevallen worden er nog weer andere doelen mee nagestreefd.

Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/40392
Private Law

van Boom, W.H, van Dam-Lely, J.H, & Lindenbergh, S.D. (2011). Rake remedies. Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40392