Voorwoord: Dit boek bevat dertien opstellen van masterstudenten van de Erasmus School of Law. Met het schrijven van hun bijdrage aan dit boek voltooiden zij – onder begeleiding van de redacteuren – hun Master Privaatrecht, Master Aansprakelijkheid en Verzekering of Togamaster. Het boek is alweer het zesde deel in de rij van scriptieboeken die de Rotterdamse sectie burgerlijk recht sinds 2007 heeft verzorgd. Na de titels ‘Privaatrecht ondersteund’ (2007), ‘Autonomie en paternalisme in het privaatrecht’ (2008), ‘Waar gehakt wordt...’ (2009), ‘Rake Remedies’ (2010) en ‘Fundamentele rechten en vermogensrechten’ (2011), is het nu tijd om de nieuwste generatie Rotterdamse civilisten aan het woord te laten over ‘Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht’. Wij maken van de gelegenheid gebruik om de masterstudenten te danken voor hun grote inzet. Een speciaal woord van dank zijn we verschuldigd aan Emma Krikke, die behulpzaam was bij het verzorgen van de teksten. Ook veel dank gaat uit naar Ann-Sophie Vandenberghe en Gerhard Wagner voor hun medewerking aan de groepsbijeenkomsten.

hdl.handle.net/1765/40393
Private Law

van Boom, W., van Kogelenberg, M., & Tuil, M. (2012). Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40393