De ervaring van gevaar en schade is universeel. Natuurgeweld, menselijk geweld, ziekten en ongelukken vormen in de geschiedenis van de mensheid een constante. De aard en de schaal van gevaar en schade zijn niet universeel; zij kunnen per tijd en plaats verschillen. Terwijl Nederland sinds de jaren 1940 geen oorlog binnen zijn landsgrenzen meer heeft gehad, woedden er in de jaren 1990 in Zuidoost-Europa nog diverse oorlogen. Schade door natuurrampen kan tegenwoordig in veel landen verminderd of zelfs voorkomen worden met behulp van technologische middelen. De technologische ontwikkeling heeft tegelijkertijd nieuwe bedreigingen in het leven geroepen. Zo heeft de uitvinding en verspreiding van de auto de kans om door een verkeersongeval om het leven te komen, enorm vergroot. En de sterk verhoogde uitstoot van zogenaamde broeikasgassen heeft het risico van antropogene klimaatopwarming met zich meegebracht.

, , , , , ,
H.G. van de Bunt (Henk)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/40399
Erasmus School of Law