De minister van SZW stelt het afschaffen van twee bijzondere regels voor musici en artiesten in de werk-nemersverzekeringen uit tot 1 januari 2014. Eerder had hij aangekondigd dat deze uitzonderingen per 1 juni 2013 zouden komen te vervallen, als onderdeel van de bezuiniging op het UWV. Het gaat om de verlaagde wekeneis (16 weken i.p.v. 26 weken) en om een hoger dagloon (100/70 van gebruikelijke dagloon), waardoor musici en artiesten met overeenkomsten van korte duur eerder in aanmerking ko-men voor met name een WW-uitkering. Tegenover deze bijzondere regels staat een hogere sectorfonds-premie voor kortdurende contracten in de culturele sector, die dit jaar 12,38% van het premieloon be-draagt. Na een hoorzitting met werkgevers en werknemers en enkele musici en artiesten had de Tweede Kamer erop aangedrongen dat de minister met de sector in gesprek zou gaan en de minister laat nu weten dat hij het gesprek heeft gehad, waarin hij heeft laten weten dat hij onvoldoende redenen ziet om de uitzonderingen nog langer te handhaven, omdat in meer sectoren onregelmatig gewerkt wordt, maar dat hij wel een tijdelijke compensatieregeling biedt tot 1 januari 2014 zodat de culturele sector in samen-spraak met de Ministeries van SZW en OCW en het UWV kan zoeken naar alternatieven. Hiervoor kan de opbrengst van de verlaging van de WW-premie gebruikt worden.

fiscaal recht, sociale verzekeringen
hdl.handle.net/1765/40449
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2013). 2013, 2013-0000046438, (Afschaffen uitzonderingen musici en artiesten). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 21(1044), 1–2. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40449