een bedrag van € 5.000 opgevoerd als aan de stichting gedane gift. Het hof is van oordeel dat uit het door belanghebbende overgelegde bankafschrift waaruit een geldopname op 19 juli 2006 blijkt van € 5.000 niet kan worden afgeleid dat sprake is van een afdracht van gift aan de stichting. Het hof acht het niet geloofwaardig dat belanghebbende het op 19 juli 2006 opgenomen bedrag van € 5.000 aan de stichting heeft gegeven (en dus niet voor andere doeleinden heeft aangewend), laat staan dat dit (pas) in 2007 is gebeurd. Het ligt niet voor de hand dat op 19 juli 2006 een bedrag van € 5.000 wordt opgenomen om dit bedrag vervolgens ten minste vijf maanden later (in 2007) aan de stichting te geven. (Hoger beroep ongegrond.)

,
hdl.handle.net/1765/40469
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2013). 2013, 11/00620, (Gift aan stichting niet aftrekbaar omdat afdracht niet kan worden aangetoond). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 19(945), 1–1. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40469