Het sprookje ‘Gelukkige Hans’ gaat over een domoor die zijn bezit kwijt raakt door een reeks van onvoordelige ruiltransacties. Hans beseft niet dat hij steeds bedrogen wordt en is blij met wat hij overhoudt, zelfs als dat uiteindelijk niets meer is. De kracht van het verhaal zit in de tegenstelling met wat je zou verwachten, namelijk dat domheid leidt tot ongeluk. Of je al dan niet gelukkig bent hangt namelijk in belangrijke af van wat je van het leven weet te maken, en daarvoor kun je maar beter slim zijn dan dom.

Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
978-90-377-0646-8
hdl.handle.net/1765/40500
In: Bijl, R., VandenBrink, R, Dekker, P., DeHart J. & Keuzenkamp, S (Redactie), " Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland. Beschouwingen bij het afscheid van Paul Schnabel als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau" Sociaal en Cultureel Planbureau, DenHaag, maart 2013, ISBN 978-90-377-0646-8, blz 72-79
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Veenhoven, R. (2013). Is geluk voor de dommen? Over het verband tussen intelligentie en geluk. In Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40500