Belanghebbende is een kerkgenootschap en heeft verzocht te worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit verzoek is door de inspecteur naar het oordeel van het hof terecht afgewezen. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij met haar feitelijke werkzaamheden het algemeen nut beoogt, althans dat het algemeen belang en het particulier belang in minstens gelijke mate worden gediend. Het hof passeert gemotiveerd een bewijsaanbod van belanghebbende en wijst een beroep op algemene beginselen van behoorlijk bestuur af. (Hoger beroep ongegrond.)

, , , ,
hdl.handle.net/1765/40576
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law