De geleidelijke afschaffing van het exequatur binnen EU-verband is al enige tijd een prioriteit op de Brusselse justitiële agenda. Het exequatur speelt traditioneel een belangrijke rol in het internationaal erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht. Het kan worden gezien als een toe-stemming om een buitenlandse gerechtelijke beslissing te ‘importeren’ en volgens het natio-nale recht ten uitvoer te leggen. De verschillende EU-regelingen bevatten eenvormige regels voor de exequaturprocedure.1 Gekoppeld aan de exequaturprocedure zijn bepaalde weige-ringsgronden, zoals strijd met de openbare orde, schending van procedurele regels die het recht om gehoord te worden garanderen, en schending van beschermende bevoegdheidsregels voor onder meer consumenten.

Additional Metadata
Keywords Europees parlement, civiel recht, erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht, exequatur
Persistent URL hdl.handle.net/1765/40578
Journal Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Citation
Hazelhorst, M.I, & Kramer, X.E. (2013). Afschaffing van het exequatur in Brussel I: daadwerkelijke verbetering of politiek gebaar?. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, (2), 37–46. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40578