Deze bundel staat in het teken van Europa. Onze bijdrage concentreert zich op de betekenis van “Europa” voor de positie van het (Nederlandse) slachtoffer dat personenschade heeft ge-leden. Wij beperken ons daarbij hoofdzakelijk tot het verkeersslachtoffer. Dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats is een beperking tot een deelterrein noodzakelijk in verband met de omvang van onze bijdrage. In de tweede plaats is het verkeersrecht een terrein waarop de Europese Unie (EU) zich al sinds het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft gericht en waarop het aspect van enerzijds de Europese eenwording en anderzijds dat van de be-scherming van de zwakkere bij uitstek voorwerp van regelgeving is geworden.

hdl.handle.net/1765/40579
Erasmus School of Law

Blees, F. J. (2012). Internationale verkeersongevallen en verzekering in Europees perspectief. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40579