Deze bijdrage bouwt voort op een bijdrage in de Offerhaus-reeks van 1995 (Polak) betreffende de kwalificatie van de grensoverschrijdende sanctie in civiele zaken in het Nederlandse internationaal privaatrecht. De vraag is hoe de grensoverschrijdende sanctie, en in het bijzonder het grensoverschrijdend verbod in IE-zaken, zich heeft ontwikkeld onder de invloed van de sterke Europeanisering van het internationaal privaatrecht en het handhavingsrecht. Geconcludeerd wordt dat de vraag naar de territoriale reikwijdte van een sanctie in burgelijke en handelszaken in belangrijke mate wordt beïnvloed door het Europese bevoegdheidsrecht- en erkenningsrecht, en ook steeds meer een kwestie van Europees materieel recht is.

, ,
hdl.handle.net/1765/40580
Erasmus School of Law

Kramer, X. (2012). Civiele sancties in het internationale geval in Europees perspectief. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40580