achtergrond Het financieringssysteem kan doelmatige zorg in de ggz bevorderen of bemoeilijken. Het financieringssysteem omvat de vergoeding aan de zorgaanbieder, de risicoverevening voor de zorgverzekeraar en de eigen bijdragen van de patiënt. Zorgaanbieders, patiënten én zorgverzekeraars vrezen dat het huidige systeem doelmatige zorg bemoeilijkt. doel Inventariseren of het financieringssysteem verbeterd kan worden door een maat voor zorgzwaarte gebaseerd op stagering en profilering. methode Kritisch evalueren van het huidige financieringssysteem en exploreren hoe stagering en profilering kunnen bijdragen om complexe zorg betaalbaar te houden. resultaten Het huidige model in de ggz werkt zonder stagering en profilering: de vergoeding is gebaseerd op diagnoses en minuten zorgtijd, maar differentiatie naar benodigde deskundigheid ontbreekt. Daardoor kan het financieel onaantrekkelijk worden om patiënten met een hogere zorgzwaarte optimaal te behandelen. Stagering en profilering kunnen een optimale relatie tussen de zorgzwaarte van de patiënt en de behandelkosten leggen, waarmee de huidige perverse prikkels worden vermeden. conclusie Stagering en profilering kunnen geleidelijk worden ingevoerd, zoals de geleidelijke invoer van het landelijk systeem van risicoverevening tussen zorgverzekeraars.

, , ,
hdl.handle.net/1765/40662
Tijdschrift voor Psychiatrie
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Lee, A., Stoop, T., Stam, P., Hakkaart-van Roijen, L., & van Busschbach, J. (2012). Vergoedingsaspecten: kunnen stagering en profilering ervoor zorgen dat de juiste zorg ook juist beloond wordt?. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(11), 985–989. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40662