De wettelijke regeling van arbitrage kent geen bepalingen voor eventuele aansprakelijkheid bij tekortschieten van het arbitrale tribunaal. Kan de arbiter of het arbitrage-instituut aansprakelijk worden gehouden volgens ‘gewone’ maatstaven, of bestaat er in ons recht zoiets als arbitrale immuniteit of een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel? Over deze vragen is weinig bekend. Toch is het onderwerp juist nu actueel vanwege het aankomende wetsvoorstel tot herziening van het arbitragerecht. Dit artikel onderzoekt daarom in rechtsvergelijkend perspectief de reikwijdte van de aansprakelijkheid van arbiters en arbitrage-instituten. Besloten wordt met drie suggesties voor de wetgever.

hdl.handle.net/1765/40680
Nederlands Juristenblad
Erasmus School of Law

Dekker, E., & van Boom, W. (2013). Arbiters en aansprakelijkheid - drie aandachtspunten bij herziening arbitragerecht. Nederlands Juristenblad, 2013(26), 1702–1707. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40680