Wanneer men op zoek is naar een verklaring voor het ontstaan, bij kinderen en jeugdigen, van gevoels- en gedragsproblemen, in dit proefschrift samenvattend probleemgedrag genoemd, verwijst men vaak naar een opeenvolging van gebeurtenissen in hun voorgeschiedenis zoals: een ziekenhuisopname, het overlijden van een familielid, een verhuizing of een emstige ziekte van een ouder. Verondersteld wordt dat deze gebeurtenissen, in de literatuur veelal 'stressvolle levensgebeurtenissen' genoemd, dermate vee! negatieve invloeden uitoefenen op het kind dat probleemgedrag hiervan het gevolg kan zijn. Oat men in de klinische praktijk een relatie veronderstelt tussen een opeenvolgende reeks 'stressvolle levensgebeurtenissen' en probleemgedrag is zeer invoelbaar. Zo is er een haast logische samenhang tussen het ontstaan van scheidingsangsten bij een kind en het gegeven dat dit kind in het nabije verleden geconfronteerd werd met het verlies van een aantal geliefde personen. Daze klinische ervaringsgegevens vragen echter om een nadere wetenschappelijke onderbouwing. Dit proefschrilt beoogt een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de veronderstelde samenhang tussen stressvolle levensgebeurtenissen en probleemgedrag.

, , , , , , ,
Met dank aan de Sophia Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek die door haar financiE::!le steun dit onderzoek mogelijk maakte.
F.C. Verhulst (Frank) , R. Giel
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/40688
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Berden, G. (1992, March 18). De ontwikkeling en toepassing van een levensgebeurtenissenvragenlijst en van een levensgebeurtenisseninterview. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40688