Dit artikel beschrijft hoe de Nederlandse overheid is omgegaan met de financiële bankencrisis in 2008, de economische crisis in 2009 en de budgettaire crisis in 2010. Wat heeft de Nederlandse overheid in die drie fasen van de crisis gedaan, en hoe zagen de politieke en ambtelijke besluitvormingsprocessen er uit? Tijdens de bankencrisis in 2008 vond sterk gecentraliseerd crisismanagement plaats. Het economische herstelpakket van 2009 was een aanvulling op het regeerakkoord. Het bezuinigingspakket van 2010 was de uitkomst van de coalitievorming. Naast de ‘politieke wereld’ lijkt ook een ‘financieel-economische wereld’ te hebben bestaan, waarin budgetdiscipline overheerste. Men krijgt de indruk dat de financiële kaders, de bezuinigingsbedragen in die wereld werden vastgesteld, en dat de politieke wereld ging over de beleidsinhoudelijke invulling binnen die kaders. De crisis lijkt invloed te hebben gehad op de verhouding tussen politieke en ambtelijke besluitvorming.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/40901
Series COCOPS - (COordinating for COhesion in the Public Sector of the Future)
Journal Bestuurskunde
Grant This work was funded by the European Commission 7th Framework Programme; grant id fp7/266887 - COordinating for COhesion in the Public Sector of the Future (COCOPS)
Citation
Kickert, W.J.M. (2012). Hoe de Nederlandse Overheid omging met de Crisis. Bestuurskunde, 2012(2(21)), 50–59. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40901