Abstract This article presents a brief description how the Dutch government has responded to the financial, economic and fiscal crisis. Separate sections are devoted to the financial crisis in 2008 when government took various measures to support and save banks, to the economic crisis in 2009 causing government to take economic recovery measures, and to the fiscal crisis of increasing state debts and budget deficits which caused government in 2010 to take fiscal cut-back measures. This study not only looks at the contents of the government responses, but also especially at the political and administrative aspects of the governmental decision-making processes. Dit artikel geeft een bondige beschrijving hoe de Nederlandse overheid is omgegaan met de financiële, economische en budgettaire crisis. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de financiële crisis in 2008 toen de overheid diverse maatregelen nam om banken te steunen en te redden, aan de economische crisis in 2009 die de overheid noopte om economische stimuleringsmaatregelen te nemen, en aan de budgettaire crisis van toenemende staatsschuld en begrotingstekorten die de overheid in 2010 noopte om bezuinigingsmaatregelen te treffen. Deze studie beschouwt niet alleen de inhoud van de overheidsmaatregelen, maar vooral de politieke en ambtelijke aspecten van de overheidsbesluitvormingsprocessen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/40901
Series COCOPS - (COordinating for COhesion in the Public Sector of the Future)
Journal Bestuurskunde
Grant This work was funded by the European Commission 7th Framework Programme; grant id fp7/266887 - COordinating for COhesion in the Public Sector of the Future (COCOPS)
Citation
Kickert, W.J.M. (2012). Hoe de Nederlandse Overheid omging met de Crisis. Bestuurskunde, 2012(2(21)), 50–59. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40901