INNLEIING 22. juli 2011 vart Norge ramma av to sjokkerande terroristangrep. Ei bilbombe øydela fleire sentrale regjeringsbygningar i Oslo og 8 personar vart drepne i angrepet. Nokre få timar seinare vart 69 politisk aktive ungdomar frå Arbeiderpartiet si ungdomsorganisasjon massakrert på ein leir på Utøya – like nordvest for Oslo. Dei fleste av dei 69 offera var mellom 15 og 18 år. Terroristen vart arrestert på Utøya same kvelden og vedgjekk straks ugjerningane. Rettsaka vist at han var ein ‘einsam ulv’ som opererte åleine utan å vera tilknytt nokon organisasjon. 24. august 2012 vart han dømt til 21 års forvaring.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/40922
Series COCOPS - (COordinating for COhesion in the Public Sector of the Future)
Journal Nordiske Organisasjonsstudier
Note Accepted Author Manuscript
Grant This work was funded by the European Commission 7th Framework Programme; grant id fp7/266887 - COordinating for COhesion in the Public Sector of the Future (COCOPS)
Citation
Rykkja, L.H, Fimreite, A.L, Lango, P, & Laegreid, P. (2012). 22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar [The 22. July Commission. Organization, steering and accountability]. Nordiske Organisasjonsstudier, 14(4), 49–58. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/40922