Het afgelopen jaar is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ervaring opgedaan met het inzetten van mystery guests in de intramurale ouderenzorg. Om inzicht te krijgen in de ervaringen met het inzetten van mystery guests als methode van toezicht en in de kwaliteit en bruikbaarheid van de informatie die deze methode oplevert, is in het voorjaar en de zomer van 2012 een inventariserend onderzoek uitgevoerd door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden, te weten literatuurstudie, documentenanalyse, webstudie en interviews. In dit rapport bespreken we eerst de context waarin het project zich afspeelt. Specifiek bespreken wij drie factoren die ertoe hebben geleid dat de mystery guests relatief snel zijn ingevoerd als methode van toezicht in de ouderenzorg: (1) de bestuurlijke en maatschappelijke discussie over toezicht op de ouderenzorg, (2) de oproep vanuit de politiek op de IGZ om strenger toezicht uit te voeren en (3) een flexibele definitie van mystery guests. Vervolgens geven we een overzicht van ervaringen met het inzetten van mystery guests (en verwante methoden) als instrument van toezicht in andere toezichtsectoren en elders in de gezondheidszorg. Een belangrijke vraag die hierbij naar voren komt is waar de grens ligt tussen effectief toezicht en “uitlokking”. Dit probleem heeft de IGZ in de praktijk grotendeels kunnen omzeilen door een onafhankelijk bureau in te huren en deze de ruimte te geven de mystery guest bezoeken zelf in te richten.

, ,
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
hdl.handle.net/1765/41118
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Paul, K.T, & Adams, S.A. (2013). Dichterbij de dagelijkse praktijk? Evaluatieonderzoek naar het inzetten van mystery guest als instrument van toezicht in de ouderenzorg. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/41118