In de vorige druk van dit boek – dat in 2008 verscheen onder de titel Gedrag en privaatrecht – werden bijdragen gebundeld die verschillende gedragspresumpties en gedragseffecten in het privaatrecht behandelden. Onderzocht werd in hoeverre vermogensrechtelijke regels aansluiten bij hoe mensen werkelijk zijn, denken, beslissen en zich gedragen.

Deze nieuwe druk staat opnieuw stil bij gedrag en privaatrecht. Ditmaal zijn er meer bijdragen en worden dus meer rechtsgebieden bestreken. Maar bovendien is de opzet ruimer. Onderzocht wordt wat we eigenlijk weten van privaatrecht in de echte wereld, hoe wetgever en rechter bouwen op aannames over hoe gedragsnormen in werkelijkheid uitwerken en welke effecten dat privaatrecht heeft. De bijdragen laten zien dat er nog veel onbekend is over de empirie van het privaatrecht en dat er dus behoefte is aan civilologie – de empirische bestudering van het privaatrecht – zodat wet en rechtspraak zich kunnen ontwikkelen op een fundament van bewezen werkelijkheid.

hdl.handle.net/1765/41417
Civilologie
Private Law

van Boom, W., Giesen, I., & Verheij, A. (2013). Capita Civilologie: handboek empirie en privaatrecht. Civilologie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/41417