Abstraheren bij de vaststelling welke schade als gevolg van een normschending voor vergoeding in aanmerking komt is een juridisch verschijnsel dat zich in een zekere belangstelling mag verheugen.2 Volgens sommigen speelt het zelfs een grote rol in het civiele schadevergoedingsrecht.3 Met de invoering van het huidige recht heeft de wetgever abstractie onderschreven, maar hij was voorzichtig ten aanzien van de toepassing ervan. In de parlementaire geschiedenis is de ‘abstracte wijze van schadebegroting’ aan de orde gekomen in het kader van art. 6:97 BW.

Additional Metadata
Keywords aansprakelijkheidsrecht, letselschade
Persistent URL hdl.handle.net/1765/41440
Citation
Lindenbergh, S.D. (2013). Abstracties bij vaststelling van schade. In Abstracte schadeberekening. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/41440