De Hoge Raad is er klaar mee. In 2008 bekende hij kleur: art. 7:611 BW verplicht de werkgever om te voorzien in een behoorlijke verzekering van risico’s die werknemers in verband met de arbeid in het verkeer lopen.1 In 2011 werden de grenzen ervan getrokken: de verplichting omvat geen andere (bijzondere) risico’s dan verkeersrisico’s en ook geen eenzijdige voetgangersongevallen.2 In 2012 werd de verzekeringsdekking van schending van deze verplichting onder een AVB gepraat.3 En daarmee leek de cirkel rond, althans de kous af.

,
hdl.handle.net/1765/41442
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Erasmus School of Law