Wat ondernemen slachtoffers van delicten, behalve zich te voegen in het strafproces, om hun schade vergoed te krijgen? Wat zijn hun overwegingen bij het al dan niet volgen van verschillende wegen en wat zijn hun feitelijke ervaringen bij schadeverhaal? Die vragen staan centraal in dit onderzoek. Het gaat dus om ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade. Verhaal wordt hier verstaan in de brede zin van het verkrijgen van financiƫle middelen uit eigen voorzieningen (verzekering), specifieke overheidsvoorzieningen (waarborg- of schadefonds) en verhaal op de dader (schikking met hulp van politie of OM, via voeging, via een civiele procedure).

Additional Metadata
Keywords aansprakelijkheidsrecht, letselschade
Publisher Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/41444
Note Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie (projectnr. 2184)
Citation
Lindenbergh, S.D, Hebly, M.R, & van Dongen, J.D.M. (2013). Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken, ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade. Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/41444