In deze bijdrage staat de rol centraal die empirie kan leveren aan de wetenschappelijke bestudering van het privaatrecht. Van nature zijn privaatrechtsgeleerden geneigd om tekstinterpretatie en normatieve arbeid centraal te stellen in hun werk. Maar deze bijdrage laat aan de hand van veel voorbeelden en verschillende invalshoeken zien dat empirische analyse van het privaatrecht een waardevolle toevoeging aan het methodologisch kleurenpallet is. Bepleit wordt een drievoudige methodologie van privaatrechtswetenschappen na te streven.

hdl.handle.net/1765/41660
Tijdschrift voor Privaatrecht
Erasmus School of Law