Verschillende marktstructuren en typen waardensystemen geven een indicatie in welk veranderend krachtenveld bedrijfshuishoudingen tegenwoordig opereren. In deze rede wordt de volgende vraag gesteld: Wat is de betekenis van marktstructuren (en waardensystemen) voor de ondernemingsscope?De insteek is om zinvolle bijdragen te leveren aan het scherp op het netvlies krijgen van het "vliegwiel van vernieuwingen" dat juist op het meso-niveau manifest wordt. Om meer inzicht te krijgen in de ondernemingsscope wordt een raamwerk geconstrueerd naar drie dimensies: product/markt, verticale integratie en geografie. Het raamwerk kent ook een tentatieve uitbreiding met een vierde dimensie: totaalprobleemoplossend vermogen. Binnen het raamwerk wordt een relatieve dimensiefixatie ondertekend. Dit geeft aan dat een wijziging in een van de vier dimensies niet los kan worden gezien van de overige dimensies. Zo gaat een inkrimping van het aantal product/marktcombinaties idealiter samen met een geografische uitbreiding en het streven om van stand-alone componenten, modulen, producten en diensten naar een integrale probleemoplossing te geraken gaat samen met het beperken van de verticale integratie. Met het gegeven raamwerk is de limiet van de ondernemingsscope in kaart te brengen. Het vraagstuk van de ondernemingsscope wordt bepaald door de dynamische balans van zowel de bepaling van de strategische kern van de bedrijfshuishouding als de toegang tot de juiste netwerken, welke zijn ingebed in meer of minder open marktstructuren. Bedrijfshuishoudingen worden geacht die activiteiten zelf of in samenspel met derden op te pakken, waarbij sprake is van het uitventen van de economies of scale, scope, span en speed.

Additional Metadata
Keywords corporate strategy, firm performance, industrial economics, scope of the firm
JEL Production, Pricing, and Market Structure; Size Distribution of Firms (jel L11), Firm Objectives, Organization, and Behavior: General (jel L20), Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting (jel M), Business Economics (jel M21)
Sponsor Erasmus Research Institute of Management (ERIM)
ISBN 978-90-5892-046-1
Persistent URL hdl.handle.net/1765/427
Series ERIM Inaugural Address Series Research in Management
Citation
Commandeur, H.R. (2003, June 5). De betekenis van marktstructuren voor de scope van de onderneming. ERIM Inaugural Address Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/427