Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Sociaal-medische Wetenschappen aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, op vrijdag 1 november 2013. In ‘Houdbare zorg en ondersteuning in tijden van crisis’ schetst zij de (inter)nationale ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid en daarmee gepaard gaande veranderingen in de vraag naar zorg en ondersteuning. Nieboer stelt dat het ontwikkelen van een houdbaar zorgstelsel een aanpak vergt die traditionele, acute zorg overstijgt en aansluit bij behoeften en mogelijkheden van mensen.

, , ,
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/50033
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Nieboer, A. (2013, November). Houdbare zorg en ondersteuning in tijden van crisis. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50033