Recht en politiek zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is wetgeving het product van politiek – democratische besluitvorming waarbij gezocht wordt naar maatschappelijke sturing en maatschappelijk compromis in het licht van politieke ideologie. Voor privaatrechtelijke wetgeving is dat minder evident. Wat is er nu ‘politiek’ aan privaatrecht? En kunnen we van rechterlijke uitspraken in het privaatrecht zeggen dat ze ‘politiek’ zijn? Deze en soortgelijke vragen naar de raakvlakken tussen privaatrecht en politiek worden in dit boek verkend aan de hand van zestien bijdragen. In dit inleidende hoofdstuk wordt een aantal kernbegrippen nader geplaatst en worden verschillende raakvlakken tussen politiek en privaatrecht in kaart gebracht. Dan volgt een introductie van de zestien bijdragen en worden enkele dwarsverbanden besproken, waarna de lezer wordt doorgeleid.

Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/50189
Private Law

van Boom, W.H, & Lindenbergh, S.D. (2013). Inleiding, rondleiding en doorgeleiding. In Politiek Privaatrecht (Jonge Meesters) (pp. 17–38). Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50189