Abstract

De inzet van eHealth, een verzamelbegrip voor informatie- en communicatietechnologieën in de zorg, kan bijdragen bij het faciliteren en borgen van veranderingen in de zorgverlening die noodzakelijk lijken om de groeiende zorgvraag op te vangen. Vanuit samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en ICT-leveranciers zijn er in de afgelopen jaren veel eHealth-initiatieven in Nederland ontplooid, waaronder een groot aantal nieuwe internetportalen voor zorg, welzijn en gezondheid. Regionale patiëntportalen zijn een voorbeeld van dergelijke portalen, die zich van andere portalen onderscheiden door het samenbrengen van informatie en diensten voor inwoners van een bepaald (vooral geografisch) gebied. Omdat de ontwikkeling van regionale patiëntportalen een vrij nieuw verschijnsel is in Nederland, is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelingen rond patiëntportalen in verschillende regio’s. Dat onderzoek wordt tevens aangegrepen voor een vooruitblik op de beleidsimplicaties van deze ontwikkelingen in en rondom de zorg. De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: Hoe vindt de ontwikkeling van (regionale) patiëntportalen in Nederland plaats tegen de achtergrond van een veranderend beleidskader?

Additional Metadata
Keywords regionale ontwikkeling, eHealth, zorginstellingen, patiëntportalen
Sponsor Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw (projectnummer 510000014)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/50495
Note Secties: HSMO & HCG 2013-13
Citation
de Mul, M, Adams, S.A, Aspria, M.J.C, Otte-Trojel, E.T, & Bal, R.A. (2013). Hart voor de regio: Patientportalen en regionale ontwikkelingen in Nederland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50495