Naast opdrachtgever van zelfstandige bestuursorganen zijn ministeries ook eigenaar van zbo’s, in juridisch en/of economisch opzicht. Deze eigenaarrol is tot nu toe onderbelicht gebleven, zowel in de theorievorming over de relatie tussen ministeries en zbo’s als in de praktijk waar politiekbestuurlijke aspecten en budgettaire taakstellingen de aandacht voor de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsvoering van zbo’s verdringen. Dit kan bedrijfseconomische risico’s tot gevolg hebben. Oplossing kan worden gezocht in het expliciet belleggen en vervullen van de eigenaarfunctie. Dit draagt bij aan de continuïteit en het bedrijfsmatig werken van zbo’s, het inzicht in de prestaties van zbo’s en een betere relatie tussen ministeries en zbo’s. Daarnaast zouden bestaande theoretische modellen over de relatie tussen ministeries en zbo’s uitgebreid moeten worden om de eigenaarrol beter te kunnen beschrijven.

Additional Metadata
Keywords Zelfstandig bestuursorgaan, sturing, financieel management, principaal-agent theorie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/50563
Journal Bestuurswetenschappen
Citation
van Meerkerk, I.F, & van Thiel, S. (2011). De verborgen eigenaar; de financieel-economische sturingsrelatie tussen ministeries en zelfstandige bestuursorganen nader bekeken. Bestuurswetenschappen, 65(1), 40–58. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50563