Abstract

Het doel van de IGZ is door toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, beroepsnormen en richtlijnen, gezondheidschade te voorkomen. Dit gebaseerd op de visie: hoe beter de naleving, des te beter de risicobeheersing, de kwaliteit van zorg en des te rechtvaardiger het vertrouwen van burgers in de zorg. Dit doel wordt bereikt door de inzet van een breed palet van handhavingsmethoden en -instrumenten. Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Gerrit van der Wal, Inspecteurgeneraal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 2006-2012, hebben de medewerkers van het Programma Specialistische somatische zorg dit kenniscahier samengesteld. De auteurs delen met de lezers hun ervaringen uit zes productieve jaren. Niet om zelfvoldaan terug te kijken maar om over het effect van hun werk te reflecteren en daaruit bruikbare ervaringen voor de toekomst te destilleren. De rode draad in hun succesverhalen is de inzet van een breed scala van werkwijzen. Het gaat niet alleen om de inzet van handhavingsinstrumenten in enge zin maar ook om het stimuleren en samenwerken met het gezondheidszorg veld. Steeds weer blijkt de stimulerende en dwingende rol die IGZ neemt bij het ontbreken van richtlijnen voor de praktijk of het ontbreken van een veiligheidscultuur essentieel om vooruitgang te realiseren. Samenwerking met veldpartijen, het zoeken van de openbaarheid en zo nodig het inzetten van druk en het gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden zijn in deze werkwijze onontbeerlijk. De beschreven casuïstiek laat zien dat een slimme combinatie van deze elementen leidt tot een veilige en betere zorg. Deze ervaring geldt ook voor de andere programma’s van de IGZ In deze bundel ligt het accent op het toezicht op de ziekenhuizen. De auteurs verhalen op narratieve wijze van hun werk en bieden de lezers een goed inzicht in de effectiviteit van de inspectie. Achtereenvolgens komen aan de orde de thema’s: agenderen, adviseren, drang en dwang, risicoindicatorentoezicht, thematoezicht en incidententoezicht. We verwachten dat deze bundel de medewerkers inspireert om ook in de toekomst van het toezicht te blijven zoeken naar een slimme mix van toezichtmethoden en -instrumenten ter verbetering van de patiëntveiligheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Additional Metadata
Publisher Inspectie van de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Editor A.L. den Ouden (Lya) , P.B.M. Robben (Paul)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/50647
Citation
den Ouden, A.L, & Robben, P.B.M (Eds.). (2013). Effecten van toezicht op ziekenhuizen. (A.L den Ouden & P.B.M Robben, Eds.). Inspectie van de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50647