Nederland was relatief vroeg met het gebruik van informatie uit kosteneffectiviteitsonderzoek in het gezondheidszorgbeleid en in de praktijk van de zorgverlening. Health technology assessment en kosteneffectiviteitsstudies werden al in begin jaren tachtig gebruikt om beleidsbeslissingen te ondersteunen over de invoering van kostbare programma's zoals hart- en levertransplantaties.
Doelmatigheidsonderzoek binnen de ggz loop historisch gezien achter bij de somatische zorgsector. De toepassing en implementatie van kosteneffectiviteitsonderzoek binnen de ggz vergt daarom nog aandacht. Ook voor de ggz is het van belang om de meerwaarde van interventies aan te tonen, zodat patienten optimaal en volgens de beste zorg kunnen worden behandeld. [...]

Additional Metadata
Keywords gezondheidszorg, sociale psychiatrie, kosteneffectiviteit
ISBN 978-90-5898-249-0
Persistent URL hdl.handle.net/1765/50660
Citation
Goorden, M, & van Hakkaart-van Roijen, L. (2014). Doelmatigheidsonderzoek in de ggz. In Handboek sociale psychiatrie / Christina van der Feltz-Cornelis en Niels Mulder (redactie), De Tijdstroom, Utrecht, 2014 (pp. 41–52). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50660