Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar factoren die betrokken zijn bij het proces van ijzermobilisatie. Zowel van fysiologische verbindingen (transferrine, citraat) als van nietfysiologische verbindingen (ijzerchelatoren) is onderzocht m hoeverre deze in staat waren in vitro ijzer te mobiliseren uit geisoleerde rattehepatocyten en uit radioactief gemerkt ferritine. Van enkele nieuwe veel belovende ijzerchelatoren is onderzocht of hun ijzerchelator-complexen lipide-peroxidatie katalyseerden wat een reden kan zijn om de betreffende chelator niet toe te dienen aan patienten met ijzerstapelingsziekten. Tevens is met behulp van biochemische analysetechnieken, gecombineerd met electronen-microscopie onderzocht wat het effect van ijzeronttrekking d.m.v. flebotomie is op de verdeling van ijzer in de verschillende celtypen van de lever en de milt van zowel normale als ijzeroverladen ratten.

, , , , ,
Erasmus University Rotterdam
H.G. van Eijk (Henk) , J.F. Koster (Johan)
hdl.handle.net/1765/50964
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Mostert, L. J. (1989, June 7). IJzerchelatie en ijzerafgifte uit de lever. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/50964