Abstract

Dit rapport analyseert governance factoren die het succes van het innovatief ontwikkelen van dijkzones in de Zuidwestelijke Delta bepalen. De succes- en faalfactoren zijn gebruikt om het afwegingskader Zuidwestelijke Delta aan te vullen met als uiteindelijk doel de besluitvorming over innovatieve waterkeringen als eventuele voorkeursstrategie te ondersteunen vanuit een governance perspectief. Verder beschrijft het rapport een praktische governance handreiking voor het ontwerpen, plannen en uitvoeren van innovatieve waterkeringen in de Zuidwestelijke Delta.

Additional Metadata
Keywords public administration, public governance, innovatieve dijkconcepten, Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, ecologie, governance handreiking
Publisher Alterra Wageningen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/51012
Note Dit onderzoek is uitgevoerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Gebiedsgerichte deltaprogramma’s’ (projectnummer BO-11-015-030).
Citation
Leeuwen, C.W.G.J, & Tangelder, M.J. (2014). Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta. Alterra Wageningen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51012