Abstract

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege de vereniging Trustfonds EUR met de leeropdracht Onderwijspsychologie in het bijzonder de psychologie van leren en instructie op 20 september 2013