De auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel Wet scheiden zonder rechter, dat onder omstandigheden echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk maakt.