De auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel Wet scheiden zonder rechter, dat onder omstandigheden echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk maakt.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/51125
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2014). Scheiden zonder rechter anno 2014. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 7013(2014), 327–331. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51125