Inleiding Personenschade door foutief medisch handelen kan het gevolg zijn van hetzij therapeutische, hetzij diagnostische interventies. Jarenlang voerden schadeclaims over onjuiste medische behandelingen de boventoon. Meestal ging het daarbij om verkeerd uitgevoerde ingrepen, onvoldoende bewaking van de patiënt tijdens en na de ingreep, het niet tijdig herkennen van complicaties of medicatiefouten. In een recente kroniek over medische aansprakelijkheid domineren nog steeds de therapeutische interventies.1 Zo ook in een onlangs verschenen proefschrift over onbedoelde zorggerelateerde schade.2 De laatste jaren echter is er een verschuiving merkbaar, want steeds meer schadeclaims gaan over diagnostische fouten. Diverse onderzoeken in de Verenigde Staten hebben laten zien dat momenteel vaak al meer dan de helft van de schadeclaims vermeende diagnostische fouten betreft. Ook blijkt dat de toegewezen schadebedragen bij diagnostische claims gemiddeld hoger liggen dan bij therapeutische.3 Cijfers over dergelijke trends zijn in Nederland nog nauwelijks voorhanden, maar deze internationale tendens zal zeker niet aan ons voorbijgaan.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/51197
Journal Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Citation
Giard, R.W.M. (2014). Oordelen over personenschade veroorzaakt door diagnostische fouten. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2014(1), 18–23. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51197