Abstract
Vordering tot vernietiging samenlevingsovereenkomsten. Titel 6.5 BW in beginsel van overeenkomstige toepassing (art. 6:216 BW). Voor zover overeenkomst vermogensrechtelijke onderwerpen regelt, staat aard van overeenkomst niet aan beroep op dwaling (art. 6:228 BW) in de weg. Vrijheid om hoogstpersoonlijke informatie (waaronder informatie over gevoels- en liefdesleven, in dit geval vreemdgaan) niet met partner te delen. Schending mededelingsplicht ter zake niet snel aan te nemen. Bijzondere, door dwalende aannemelijk te maken, omstandigheden kunnen dit anders maken. Sterk met feiten en inhoud van overeenkomst verweven oordeel.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, samenlevingsovereenkomst
Persistent URL hdl.handle.net/1765/51278
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2014). Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling? Noot bij: HR. (2014, Februari 21). Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?, 05, 363–368. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51278