Abstract

In de onderhavige beschikking gaat de Hoge Raad in op de betekenis van het in artikel 1:247 lid 4 BW bedoelde gelijkwaardig ouderschap en op de vraag of op het uitgangspunt hiervan een uitzondering kan worden gemaakt.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, familierecht, ouderschap
Persistent URL hdl.handle.net/1765/51279
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2013). Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland. Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland, 929, 929–931. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51279