Abstract

In een tijdbestek van 25 jaar heeft de kwaliteit van ziekenhuiszorg veel veranderingen ondergaan; de integrale verantwoordelijkheid voor kwaliteit is toebedeeld aan ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten worden geacht hun zorguitkomsten transparant te maken, zorgverzekeraars moeten onderhandelen over de zorgkwaliteit en van patiënten wordt verwacht dat zij de beste zorg kiezen. Dit proefschrift plaatst de kwaliteitsontwikkeling in ziekenhuizen in een bredere en dynamische context van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en gaat in op de achtergronden en institutionalisering van deze veranderingen. Na de formulering van een theoretisch analysekader wordt de geschiedenis van de kwaliteitsontwikkelingen in ziekenhuizen in de 19e en de 20e eeuw in kaart gebracht. Vervolgens vindt een analyse plaats van de ontwikkeling en invloed van vijf landelijke kwaliteitsactiviteiten in de periode 1985 – 2012: richtlijnontwikkeling, kwaliteitsvisitatie, ziekenhuisaccreditatie, patiëntenenquête en de ontwikkeling van indicatoren. Met dit proefschrift beoogt de auteur het inzicht te vergroten hoe veranderingen in de vormgeving van de kwaliteit van ziekenhuiszorg tot stand zijn gekomen en welke factoren deze veranderingen hebben beïnvloed. Hiermee draagt zij bij aan een betere inbedding van toekomstig kwaliteitsbeleid.

, ,
R.A. Bal (Roland)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/51289
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

de Vos, L. (2014, May 15). Kwaliteit, disciplinering en sturing: Een historisch sociologisch onderzoek naar de vormgeving van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51289