Abstract

Er bestaat tot op heden geen specifiek ACT team voor ouderen. Effectstudies naar interventies aan ouderen met complexe psychiatrische problematiek is sowieso schaars. In 2008 is in Rotterdam door BavoEuropoort een ACT team speciaal voor ouderen gestart (60+), aan deze nieuwe methode van werken is een onderzoek gekoppeld; ACT voor ouderen.

Doel van het onderzoek is het evalueren van de effecten van ACT bij ouderen, in vergelijking met Care As Usual (CAU). Dit gebeurt door middel van een gerandomiseerde klinische trial, waarbij sprake is van pre-randomisatie (Zeelen design) en Routine Outcome Monitoring. Er zijn onderzoeksvragen opgesteld over het psychosociale functioneren en het psychiatrische beeld van de patiënt. Daarnaast wordt gekeken naar het aantal patiënten wat in zorg blijft, het aantal (gedwongen) opnamen en naar de tevredenheid over de hulpverlening en de subjectieve beleving van kwaliteit of leven.

De resultaten van dit onderzoek leveren inzichten op in de werkzaamheid van ACT bij ouderen en of deze methodiek meerwaarde heeft ten opzichte van standaardzorg. De implementatie van het onderzoek zal leiden tot een toename van de kennis over de diverse vormen van hulpverlening aan ouderen met ernstige psychiatrische problematiek en zou kunnen leiden tot een evidence-based interventie aan genoemde doelgroep.

, , , ,
C.L. Mulder (Niels)
Erasmus University Rotterdam , BavoEuropoort, Center for Medical Health Care, Rotterdam, Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam , Epidemiological and Social Psychiatric Research Institute (ESPRi)
hdl.handle.net/1765/51417
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Stobbe, J. (2014, May 27). Assertive Community Treatment for Elderly patients with Severe Mental Illness. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51417