Inleiding
Met het emeritaat van Gerrit van Maanen – een van de meest sympathieke en tegelijk spraakmakende civilisten van de afgelopen jaren, wiens artikelen tamelijk vaak ingezonden reacties uitlokken en die van zijn hart geen moordkuil maakt – is het moment daar om terug te kijken op het werk dat Gerrit in zijn zeer vruchtbare academische carrière heeft geproduceerd. Natuurlijk kunnen we dan als jurist een inhoudelijke analyse van het werk van Gerrit maken, we kunnen de ontwikkeling in zijn werk van naïef Marxist tot landbezittende bourgeois in kaart brengen, we kunnen zelfs inhoudelijk het debat met hem aangaan. Deze bundel bevat ongetwijfeld meerdere van dergelijke bijdragen – het werk van Gerrit geeft meer dan genoeg aanleiding tot debat en tegenspraak. In deze bijdrage wil ik iets anders doen. Ik stel mij de vraag hoe begrijpelijk de teksten van Van Maanen eigenlijk zijn. Dat is een moeilijke vraag, want hoe kan men de begrijpelijkheid van tekst meten? Tegelijk is de vraag naar begrijpelijkheid in algemene zin wel uiterst relevant: academici die hun beroep maken van het schrijven van tekst (zoals juristen), zullen willen weten of hun publiek de tekst begrijpt. Maar ook beleidsmakers zijn soms geïnteresseerd in begrijpelijkheid van geschreven tekst. De AFM wil bijvoorbeeld dat productfolders en algemene voorwaarden in de bank- en verzekeringsbranche ‘begrijpelijk’ zijn. Dat streven veronderstelt dat we weten hoe we begrijpelijkheid van tekst kunnen onderzoeken en ‘meten’. In deze bijdrage verken ik deze materie. Bovendien kan ik een belangrijke conclusie rapporteren: de Hoge Raad is 16-30% begrijpelijker dan Van Maanen.

Additional Metadata
ISBN 978-90-13-12563-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/51655
Note In : R. de Groot e.a. (red), Kritiek op recht – Liber amicorum Gerrit van Maanen, Deventer: Kluwer 2014, pp 43-60
Citation
van Boom, W.H. (2014). Hoe begrijpelijk is Van Maanen..? Significant minder dan de Hoge Raad!. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/51655