In The Lancet zijn in 1985 de klinische resultaten gerapporteerd van een gerandomiseerd onderzoek verricht onder auspiciën van het Nederlands Interuniversitair Cardiologisch Instituut, waarbij behandeling met intracoronair toegediende streptokinase is vergeleken met conventionele behandeling van patiënten met een hartinfarct.1 Een Nederlandse bewerking van dit artikel is in dit tijdschriftnummer opgenomen.2 In maart van dit jaar verscheen, eveneens in The Lancet, een groot gerandomiseerd Italiaans onderzoek waarin behandeling met intraveneuze toediening van streptokinase werd vergeleken met de gebruikelijke behandeling van een hartinfarct.3 Beide onderzoekingen tonen aan dat behandeling met streptokinase de prognose van bepaalde patiënten met een hartinfarct belangrijk kan verbeteren. In dit artikel worden de consequenties van deze en andere recente onderzoekingen betreffende trombolytische behandeling van patiënten met een acuut infarct toegelicht.

Acute Disease, Comparative Study, Coronary Vessels, EC 3.4.- (Streptokinase), Human, Infusions, Parenteral, Injections, Intra-Arterial, Myocardial Infarction/*drug therapy, Random Allocation, Streptokinase/administration & dosage/*therapeutic use
hdl.handle.net/1765/5336
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Simoons, M.L, & Hugenholtz, P.G. (1986). Trombolyse bij patienten met een acuut hartinfarct. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 130, 1260–1263. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5336