*Coronary Care Units, Coronary Disease/mortality, English Abstract, Heart Diseases/*mortality, Human, Myocardial Infarction/mortality, Netherlands
hdl.handle.net/1765/5340
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Zijlstra, F, & Simoons, M.L. (1986). Sterfte en doodsoorzaken op een hartbewakingsafdeling. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 130, 1012–1015. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5340