Trombolytische behandeling van het hartinfarct is één van de belangrijkste aanwinsten van de laatste jaren voor het therapeutisch arsenaal van de medicus practicus. Elders in dit tijdschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.1 De eerste onderzoekingen naar de baten van trombolyse bij het hartinfarct dateren van meer dan 20 jaar geleden. Doordat geen metingen van infarctgrootte of functie van de linker hartkamer werden verricht en de onderzoekingen steeds te klein waren om sterftereductie door trombolyse aan te kunnen tonen, konden er geen conclusies uit worden getrokken. Dit is wél mogelijk bij de onderzoekingen die gedurende de laatste jaren zijn uitgevoerd.

0 (Fibrinolytic Agents), 81669-57-0 (Anistreplase), 9001-91-6 (Plasminogen), Acute Disease, Anistreplase, Costs and Cost Analysis, EC 3.4.- (Streptokinase), EC 3.4.21.68 (Tissue Plasminogen Activator), Fibrinolytic Agents/*therapeutic use, Human, Myocardial Infarction/*drug therapy/economics, Plasminogen/therapeutic use, Streptokinase/therapeutic use, Time Factors, Tissue Plasminogen Activator/therapeutic use
hdl.handle.net/1765/5387
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Arnold, A.E.R, Simoons, M.L, & Lubsen, J. (1989). Trombolytische therapie van het acute hartinfarct. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 133, 133–138. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/5387