In het kader van de Europese liberalisatierichtlijnen heeft de liberalisatie zijn intrede gedaan in de Nederlandse elektriciteitssector. Inmiddels zijn de 650 grootste industriële gebruikers al vrij in het kiezen van hun elektriciteitsleverancier. De komende jaren gaat deze keuzevrijheid ook gelden voor middelgrote bedrijven en voor huishoudens. Om deze gebonden afnemers te beschermen tegen mogelijk machtsmisbruik is tot die tijd reguleringstoezicht vereist. In Nederland is de Dienst uitvoering en toezicht elektriciteitswet (DTe) verantwoordelijk voor dat toezicht.