Door technologische convergentie vervagen de grenzen van bedrijfstakken en ontwikkelen zich complexen van in elkaar overvloeiende bedrijfstakken waarin kennisintegratie van groot belang wordt. Zowel de organisatievorm als de zogenoemde combinative capabilities van een bedrijf moeten geschikt zijn om nieuwe kenniscomponenten te integreren. Deze kenniscomponenten kunnen vervolgens dienen als basis voor de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties. Er wordt een conceptueel raamwerk voorgesteld van de invloed die verschillende organisatievormen en combinative capabilities uitoefenen op kennisintegratie. Aan de hand van twee casestudies van Nederlandse uitgevers die deel uitmaken van het opkomende multimediacomplex wordt het conceptueel raamwerk geïllustreerd. Het raamwerk draagt bij aan een beter inzicht in het complexe proces van kennisintegratie in de context van een industrieel complex in ontwikkeling.

MAB issues older than 5 years are freely accessible. If there is no DOI the full text is included in RePub.
hdl.handle.net/1765/6493
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

de Boer, M, van den Bosch, F.A.J, & Volberda, H.W. (2001). Management van kennisintegratie in de context van industrieel complex in ontwikkeling. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 75(1/2), 41–53. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/6493