Hoe kunnen gevestigde ondernemingen overleven laat staan excelleren in het duizelingwekkende spiegellandschap van de Rode Koningin van steeds feller wordende concurrentie? Hoe bevorderen ze efficiency en prestatieverbetering, terwijl ze steeds sneller moeten leren en reageren? Op grond van deze spanningen tussen exploitatie en exploratie worden in dit artikel een viertal manieren van reorganiseren onderscheiden waardoor multi-unit ondernemingen blijvend succesvol kunnen zijn: de netwerk-, de duale, de oscillerende en de gebalanceerde onderneming. Ten slotte wordt een ruwe schets gegeven van het nieuwe strategie- en organisatielandschap van de 21e eeuw. Deze organisatievormen en hun onderliggende strategie van blijvende vernieuwing kunnen leiden tot nieuwe dynamische bronnen van concurrentievoordeel. Niet het concurrentievoordeel op zich, maar het vermogen continu nieuwe te ontwikkelen en te exploiteren zorgt ervoor dat de onderneming koploper kan blijven in de Rode Koningin wedloop van dynamische concurrentie.