<p>Diverse respondenten benadrukten dat de beste voorlichting de voorlichting is die de potenti?le smokkelaars en koeriers de feiten voorhoudt. Namelijk dat je teveel op het spel zet. Houdt potenti?le koeriers en smokkelaars daarom voor dat ze tegen een betrekkelijk lage beloning heel veel op het spel zetten, is het motto. Met een dergelijke ?rationele? benadering kan ook zakelijke informatie worden gegeven over de strafduur en de leefomstandigheden in de gevangenis (de kostenposten bij de rationele afweging). <p> Een tweede strategie richt zich meer op de emotionele, normatieve kant van de smokkel. Er zou meer duidelijkheid gegeven kunnen worden over de schadelijkheid van XTC en over de negatieve impact die de arrestatie en de detentie op het leven en de sociale relaties van de gedetineerden hebben. Door veel koeriers werd XTC een drug genoemd die dicht tegen de softdrugs aanzit. Gezien de tolerante houding in Nederland inzake softdrugs kan deze associatie verkeerd uitwerken. De respondenten verklaren dat zij zelf nooit in hero?ne zouden willen handelen. Zij zien XTC als een veel onschuldiger drug. Daarom zou het verstandig zijn in de campagne op zijn minst duidelijk te maken dat over XTC in het buitenland anders wordt gedacht en dat bij de berechting weinig onderscheid tussen XTC en hero?ne wordt gemaakt. Overigens moet ook weer niet te veel van deze aanpak verwacht worden. Een van onze bevindingen is immers dat de respondenten meer spijt hebben van het feit dat zij gepakt zijn dan dat zij berouw tonen over het feit dat zij een gevaarlijke drug hebben gesmokkeld. <p> Een derde strategie die wij suggereren is dat gerichte acties op specifieke doelgroepen worden gehouden. Amerikaanse XTC-koeriers vormen een geheel andere groep dan de Duitse (kleine) smokkelaars. Zowel wat betreft de plek waarop voorlichtingsmateriaal zou moeten worden aangebracht, als voor de toon is differentiatie aangewezen. Zij hechten er ook belang aan dat de boodschap op een persoonlijke manier wordt overgebracht. Gezien de bereidwilligheid van onze respondenten om na te denken over voorlichtingscampagnes is het niet alleen wenselijk maar ook wel mogelijk om bij deze voorlichting ook gedetineerden in te schakelen.

,
Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Justitie (WODC)
hdl.handle.net/1765/651
Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid

van de Bunt, H., Kunst, D., & Siegel, D. (2003). XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/651