Het onderwerp van dit proefschrift bevindt zich op het raakvlak van kennisleer en wetenschapsfilosofie. Meer in het bijzonder staat het geven van een precieze analyse van onze intuïtieve notie van coherentie centraal. Er wordt in de wetenschapsfilosofie veel gesproken over de coherentie van een theorie en over de vraag of coherentie in het algemeen een indicator van waarheid kan zijn. Echter, een veel gehoorde klacht in deze discussies is dat het begrip coherentie hopeloos vaag is. In de laatste jaren zijn er een aantal voorstellen gedaan voor een formele explicatie van het begrip coherentie. In het eerste hoofdstruk van dit proefschrift benadruk ik dat dit concept op verschillende intuïties berust en dat we niet uit kunnen sluiten dat elk van deze intuïtieve concepten op verschillende wijze geformaliseerd dient te worden. Ik onderscheid (zonder te willen beweren dat dit de enige of zelfsde belangrijkste noties van coherentie zijn )drie verschillende betekenissen van het begrip coherentie zoals dit in de wetenschapsfilosofie gebruikt is. Deze zijn coherentie als een epistemische deugd, coherentie als een waarheids-bevorderende eigenschap en coherentie als een relatie tussen theorie en evidentie.

, ,
Maki, Prof. Dr. I.U. (promotor)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/6670
Erasmus School of Philosophy

Meijs, W. (2005, May 26). Probabilistic Measures of Coherence. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/6670