Het onderzoek richt zich op de analyse van het proces van institutionele verandering in China, zoals zich dat heeft voltrokken vanaf 1949 tot 2004. De aandacht gaat vooral uit naar de periode na 1979 toen de Chinese overheid de weg in sloeg naar een meer marktgeoriënteerde economie. Wat de institutionele veranderingen betreft is de analyse vooral gericht op de herstructurering van de staatsondernemingen en de rol van fusies en overnamen (F&O) in dat proces. In hoofdstuk 1 worden de onderzoeksvraag geformuleerd, het theoretische kader gepresenteerd en de methodologie besproken. De onderzoeksvraag luidt als volgt: welke institutionele veranderingen vonden na 1979 plaats in het economische systeem van China, hoe kan het proces van institutionele verandering worden gekarakteriseerd en wat waren de gevolgen voor het Chinese economische systeem? Vier subvragen worden gespecificeerd: - Hoe functioneerde het economische systeem voor 1979 (de centraal geleide economie)? - Hoe kan het proces van verandering worden gekarakteriseerd in termen van incrementele of radicale veranderingen? - Hoe kan het huidige systeem worden gekarakteriseerd; is sprake van een overgangssituatie, is sprake van inconsistenties? - Hoe zullen de processen van institutionele verandering de toekomst van het Chinese economische systeem beïnvloeden?

Prof. Dr. J.P.M. Groenewegen (promotor)
J.P.M. Groenewegen (John)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/6854
Erasmus School of Economics

Fei, Y. (2004, November 18). The institutional change in China after its reform in 1979; an institutional analysis with a focus on mergers and acquisitions. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/6854


Additional Files
06-Ch06.pdf Final Version , 506kb
03-Ch03.pdf Final Version , 409kb
04-Ch04.pdf Final Version , 334kb
01-Ch01.pdf Final Version , 242kb
08-Ref.pdf Final Version , 170kb
00-C.pdf Final Version , 148kb
02-Ch02.pdf Final Version , 147kb
07-Ch07.pdf Final Version , 79kb
09-DS_CV.pdf Final Version , 57kb
10-Propositions.pdf Final Version , 35kb