De aflevering van de goederen aan de ontvanger is een van de belangrijkste verplichtingen van de vervoerder onder het contract voor het vervoer van goederen over zee. Toch krijgt dit onderwerp zowel in vervoersrechtelijke verdragen alsook in veel nationaal recht weinig aandacht. Een van de gevolgen daarvan is dat veel procedures over het contract voor het vervoer van goederen over zee kwesties rond de aflevering van die goederen betreffen. Naar schatting is in China de aflevering goed voor driekwart van al deze procedures. Het kan daarbij gaan om de vervoerdersaansprakelijkheid voor de aflevering zonder dat een cognossement gepresenteerd is door de ontvanger, de relatie tussen de aflevering en het einde van de periode gedurende welke de vervoerder verantwoordelijk is voor de goederen, de aflevering onder een cognossement op naam, het vorderingsrecht van de geadresseerde, het probleem van de niet-afleverbare goederen, enzovoort. Niet alleen het gebrek aan wetgeving over aflevering, maar ook de complexiteit van dit onderwerp en de relatie die er in de praktijk ligt met de verplichtingen onder het koopcontract betreffende de vervoerde goederen, alsmede goederenrechtelijke aspecten van de aflevering, leveren voor de praktijk verwarrende situaties op. Vandaar, dat juridisch onderzoek naar de aflevering nuttig en nodig is. De aandacht bij dit onderzoek ligt vooral op de situatie in China: de problemen dáár en de onvolkomenheden van het Chinese recht. Het onderzoek in dit proefschrift is gebaseerd op studie van internationale literatuur en op enige rechtsvergelijking. In de literatuur is geen enkel handboek dat uitsluitend de aflevering behandelt, maar door de toename van de praktische problemen met betrekking tot de aflevering zijn er wel recent artikelen verschenen over dit onderwerp. Ook de rechtspraak over de aflevering neemt toe, in China en elders. Verder is de basis van het proefschrift een praktijkonderzoek geweest bij Chinese scheepvaartmaatschappijen en scheepsagenten in Chinese havens, alsmede Chinese rechtbanken en onderzoeksinstellingen. Daarbij is opvallend, dat in universitaire studies die recent gedaan zijn in het kader van een herzieningsproces van de Chinese maritieme wetgeving, de aflevering niet als een belangrijk onderwerp wordt gezien. Het is de bedoeling van het proefschrift mede in die leemte te voorzien en aanbevelingen te doen voor herziening van het Chinese recht op het terrein van de aflevering.

Ziel, Prof. Mr. G.J. van der (promotor)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/6943
Erasmus School of Law

Zou, Y. (2005, September 15). Delivery of Goods by the Carrier under the Contract of Carriage by Sea; a focus on China. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/6943


Additional Files
08.pdf Final Version , 407kb
09.pdf Final Version , 304kb
05.pdf Final Version , 176kb
06.pdf Final Version , 169kb
10.pdf Final Version , 165kb
14.pdf Final Version , 138kb
04.pdf Final Version , 133kb
11.pdf Final Version , 89kb
03.pdf Final Version , 77kb
16.pdf Final Version , 69kb
15.pdf Final Version , 62kb
02.pdf Final Version , 60kb
12.pdf Final Version , 36kb
01.pdf Final Version , 33kb
13.pdf Final Version , 28kb
17.pdf Final Version , 22kb